Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/82

此页尚未校对


  至 本朝康熙十六年  聖祖仁皇帝御題靈山秀色四字六寶山在遷安縣西北

  一百三十里舊有銀礦後塞遊鄉山在遷安縣西北董家口北兩山夾溪如錦步障

  馬山在遷安縣西北一百七十里潵河之陰明萬厯中總兵戚繼光改名夀星山東有五老臺

  蓮花峯西有平臺要孤山在遷安縣東北三里四無聯屬屹然獨峙一名耀孤山下為三

  蟒山在遷安縣東北十五里山形蜿蜒舊產鐵嘗冶鑄於此曬甲山在遷安縣

  東北二十里相傳李廣嘗駐師於此都山在遷安縣東北一百五十里一名烏都山唐開元十

  一年郭英傑與契丹戰於烏都山即此山高三十里周倍之傑出塞外為盧龍之鎮山雪集其巔經

  夏不消其水中分東歸渝西入灤橫山在撫寕縣東八里山勢横亙如屏障然又縣東南八

  里有黄家山產石可供民用臨渝山在撫寕縣東南三十里高千餘仞舊為關隘寰宇記

  在盧龍縣東一百八十里舊志一名馬坡頭紫荆山在撫寕縣南二里下臨洋河麓有立