Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/22

此页尚未校对


  十里東南至東光縣界六里西南至阜城縣治四十五里東北至天津府青縣界一百五里西北至

  獻縣界二十里漢置建成成平景城三縣皆屬勃海郡後漢省建成景城以成平屬河閒國晉因之

  後魏延昌二年移縣治故景城屬章武郡隋開皇十八年改成平曰景城屬河閒郡唐武德四年

  瀛州貞觀元年屬滄州大厯七年還屬瀛州長慶二年分屬景州大中後又屬瀛州宋熙寕六年省

  景城入樂夀縣金大定七年始分樂夀置交河縣屬獻州元至元二年又省入樂夀尋復置明洪武

  七年屬河閒府 本朝因之寕津縣在府東南二百三十一里東西距八十里南北距六

  十五里東至山東武定府樂陵縣界五十里西至吳橋縣界三十里南至山東濟南府德平縣界二

  十五里北至天津府南皮縣界四十里東南至武定府治一百三十里西南至濟南府德州界三十

  五里東北至天津府滄州界四十五里西北至東光縣治七十里本漢東光臨樂二縣地屬勃海郡

  後漢省臨樂晉置新樂縣屬樂陵國後魏省隋開皇十六年置胡蘇縣屬平原郡唐武德四年屬觀