Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/36

此页尚未校对


   乾寕軍入海謂之北流永濟渠即衛河今故城吳橋景州交河東光諸州縣界中衛河所經皆宋時

   大河北流之故道也熙寕二年河東徙由二股河北流始閉南渡後益徙而南北流遂絶又河渠志

   𤋮寕元年河溢樂夀埽元豐五年河溢阜城下埽楽壽阜城衛河俱不入其界而亦被河決之患蓋

   其時河流横決南合於衞又北溢於漳也 按今吳橋縣南有老黄河傳即古之鬲津又有鈎盤河

   亦在縣之西南蓋皆唐時河流決入之道非禹河舊蹟也老黄河導山東恩縣四女寺閘之水北行

   至吳橋之玉泉庄會鈎盤河入寕津縣又北轉東入南皮縣下游至山東海豐縣大沽河口入海

   本朝康𤋮三十六年漳水復出館陶臨清以北運河驟漲四十四年建四女寺減水閘雍正四年

   為滾水壩九年桃濬引河入九龍口并疏老黄河故道十三年復於哨馬營建滾水壩開濬引河由

   陳公隄至曹家口入鈎盤達於老黄河乾隆六年十三年二十三年二十九年屢經籌議凡直隸山

   東境内老黄河所經一律濬治暢流無阻於是衛河汎漲得資分洩運道以安民頼其利又宣惠河