Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/73

此页尚未校对


 皇帝賜御書闡道醇儒四字乾隆十六年高宗純皇帝南巡經此有  御製董子祠詩

 條侯祠在景州西五里亞夫墓旁舊有碑明正統閒復建 本朝乾隆二十二年以後

  高宗純皇帝南巡  御製河閒道中雜詠並有條侯祠詩范公祠在吳橋縣城南

 祀明大學士范景文本朝賜諡文忠為建祠劉守眞廟在府治西南祀金時名醫劉完

 素明正德中建廉頗廟在獻縣西五十里河閒獻王廟在獻王墓旁明嘉靖

 十三年建 本朝乾隆十二年修三十年高宗純皇帝南巡經此有  御製獻王祠詩

 長桑君廟在任邱縣鄚州城東北三里藥王廟在長桑君廟西祀扁鵲

 龍潭廟在任邱縣北五龍潭上元時屢著靈應明成化中旱祈禱得雨重葺

 ︹寺觀︺資勝寺在府治東明洪武中因舊重建白鶴寺在獻縣又名白馬寺唐沈佺期

 有樂城白鶴寺詩福田寺在肅寕縣東南二十里大德寺在任邱縣東大務邨