Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/84

此页尚未校对


  本朝乾隆四十一年賜諡節愍  予入忠義祠白慧元清㵎人崇禎中為任

  邱知縣以守城功命減俸行取因忤大閹將逮治而 大兵抵城下慧元佐代者李廉仲守城無何

  廉仲遁慧元力戰死贈按察僉事 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍  予入忠義祠

  王九鼎崇禎中任故城知縣城潰戰死城上 本乾隆四十一年  賜諡節愍

  予入忠義祠劉廷訓通州人崇禎中為吳橋訓導 大兵至知縣縋城遁廷訓語守者曰

  守死逃亦死曷若死於守為忠義鬼乎率衆堅守三晝夜城外天發如雨而廷訓受傷束𮌎力戰又

  中六矢乃死 本朝乾隆四十一年 賜諡烈愍  予入忠義祠

 ︹本朝︺徐淳奉天人順治二年知任邱縣拯難卹殘孑遺安堵入祀名宦祠王德教

  順治三年知河閒府四年土賊起河閒東至天津及運河左右皆擾蠡縣賊率衆逼城德教與兵

  備道王維新嬰城守委守備王丕承章羽泰分汛抵禦丕承羽泰潛通賊乘大雨引寇自南門入德