Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/95

此页尚未校对


   景𤋮傳習之有書千餘卷雖窮居獨處不以饑寒易操周文徴入關令正定古今文字大統末拜著

   作佐郎勤於所職著述不怠保定三年盛營宫室春夏大旱景熙上封事力諫上嘉之仕終儀同三

   ︹隋︺楊慶河閒人祖元父剛並以至孝知名慶頗涉書記郡察孝廉以侍養不赴母疾不

   解襟帶者七旬及居母喪哀毁骨立負土成墳齊文宣表其門閭賜帛粟隋高祖受禪授平陽太守

   公孫景茂阜城人博涉經史仕魏為太常博士多所損益時人稱為書庫厯大理正有能

   名開皇初詔徴入朝訪以政術遷息州刺史厯伊州道州仁壽中復拜淄州刺史前後厯職皆有德

   政稱為良牧死之日諸州人吏赴喪者數千人或不及葬皆望墳慟哭野祭而去高熲

   人周時以平齊功拜開府高祖受禪拜尚書左僕射封勃海郡公晉王廣大舉伐陳以熲為元帥長

   史三軍皆取斷於熲陳平加上柱國進爵齊國公後為煬帝所誅熲有文武大畧明達政務及𫎇任

   寄竭誠盡節進引貞良以天下為已任蘇威楊素賀若弼韓擒虎等皆熲所薦各盡其用為一代名