Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/132

此页尚未校对


   稻營田數百頃玉霞川在邢臺縣西二百里兩岸石色赤白相間黑龍潭在邢臺縣

   東南九里深不可測相傳有黑龍潛焉響水潭在南和縣東七里狼溝河水淺沙淤衝決

   成潭水從潭北出遂為狼溝别支奔響如雷夜静聲聞數里今廢白龍潭在南和縣西南

   沙河水所匯洗馬潭在廣宗縣北八里洗馬村相傳漢光武洗馬於此張耳溝

   在内邱縣西二十里稍東為揚武川相傳張耳揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)兵於此蓮花池在沙河縣南十里方數十

   里每夏花開遊人甚盛亦名普通河下流入沙河馬跑泉在邢臺縣西百里下入百泉

   野狐泉在邢臺縣西北十里下合達活水二水相交至城北門名鴛水明萬厯中涸時有時

   無出隱不定 本朝乾隆十二年以後達沽既開野狐亦瀵涌復出二泉之左右又有紫金白沙蓮

   花池諸泉皆同時疏濬匯流於此 按郡稱鴛水考其得名之由或謂百泉池水中界畧彴通往來

   故名或謂七里河合黒龍潭為鴛水府志則以達活野狐二泉合流當之今按城北門名國士門舊