Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/138

此页尚未校对


  趙石氏於此置苑鄉縣季龍又改清苑縣屬襄國郡隋置任縣後廢唐武德四年復置 按元和志

  舊唐志與寰宇記畧相同元和志竟不及漢晉之任縣舊唐志則謂晉置任縣舊治苑鄉城皆與前

  史不甚合張縣故城在任縣西南春秋晉張趯邑漢高帝十二年封毛釋之為張侯又宣

  地節三年封趙頃王子嵩為張侯後為縣屬廣平國後漢省元和志張城一名渚陽城在任縣西

  南二十七里晉將王浚遣石季龍盟段六眷於渚陽謂此也苑鄉故城在任縣東北十

  八里晉時石趙置縣魏書地形志任縣有苑鄉城寰宇記苑鄉縣城在任縣東北十八里 按寰宇

  記又謂石虎改名清苑誤鉅鹿故縣在今鉅鹿縣南漢置鉅鹿縣後魏改置平鄉而别置

  鉅鹿縣皆在今平鄉縣界隋開皇六年始復置於今縣界舊唐書地理志隋於漢南龻故城置鉅鹿

  縣舊治東府亭城嗣聖元年移於今所元和志縣西至邢州一百十九里本漢南龻縣地宋史河渠

  大觀二年河決䧟鉅鹿縣詔遷於高地 按唐時縣在州西今縣在府西北蓋即宋大觀中所遷