Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/18

此页尚未校对


  參差環列方數百里至井陘縣東北五十里曰陘山穆天子傳謂之鉶山其山四面高中央下如井

  故曰井陘燕趙之閒亦謂山脊為陘也自韓信破趙後晉太元十八年後燕慕容纘等分道出井陘

  攻晉陽二十一年魏主珪伐後燕潛自晉陽開韓信故道出井陘趨中山隋仁夀末漢王諒舉兵并

  州分遣其將劉建出井陘略燕趙唐天寶末安祿山使其將李欽湊守井陘口既而河東帥李光弻

  出井陘遂復常山梁開平四年晉王存勗命周德威引兵出井陘屯趙州以拒梁兵宋太平興國中

  車駕自太原由土門路幸常山靖康元年种師閔及金斡里布戰於井陘元至正十八年劉福通之

  黨關先生等大掠晉冀察罕勒重兵塞井陘度太行擊卻之明初兵自正定而西出井陘下平定州

  蓋太行為控扼之要井陘又當出入之衝也井陘志云縣西有故關即古井陘口今考故關乃井陘

  西出之口 而井陘關固在縣東北不在縣西也 斡里布舊作斡離不今改正龍 泉關

  平縣西七十里有上下二關相距二十里下關明王統二年建景泰二年又於西北築上關城嘉靖