Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/22

此页尚未校对


  至此與内牆合為一元太祖十三年將張柔趨中山與戰於狠牙口即此黃沙嶺口

  在贊皇縣西黃沙嶺下北去固關一百里明正統四年置巡司今裁其北三十里即元氏縣之青草

  峪口又十八盤口其縣西十八盤嶺下又南有斷立口泥橙子口虎寨溝口俱屬固關南路

  溝營在阜平縣西北一百二十里吳王口外地產礦砂明嘉靖中因礦徒聚嘯議設巡司防守

  本朝初設參將順治十年改設守備其西南有西嶺子口騾馬口又西南即長城口也回舍

  鎭在平山縣西二十里有土城明嘉靖二年築周二里外有濠郭蘇鎭在平山縣西北

  四十里有土城明嘉靖二十一年築周一里王快鎭在阜平縣東五十里其地居民繁衍

  貿易湊集為縣重地 本朝康熙中縣嘗寄治於此白眉寨在井陘縣西南三十五里據山

  為險形勢雄峻有天橋樵者側足而度又西南為牛欄寨亦曰牛山寨四面陡絶上有清泉流遶又

  五峯寨在固關東北三十里關北又有陳山寨高峻崎嶇險不丁攀方嶺寨在獲鹿縣西南