Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/32

此页尚未校对


  各一藏後燬 本朝乾隆四十八年奉  㫖發帑重建恭設 行陛於内五十一年  高

  宗純皇帝西巡臨幸  御製碑記福慶寺在井陘縣東七十里蒼巖山下隋妙陽公

  主所開化寺在元氏縣城西南隅始於隋唐盛於宋元至明洪武永樂天順景泰閒頻

  有修葺正德閒復修有浮圖二高插雲漢幽居寺在靈夀縣西北一百二十里有北齊天保

  八年趙郡王高叡所立碑善衆寺在欒城縣東北二里有柴武臺相傳漢蒲𣗥侯柴武之墓

  寺建於上土人謂之臺頭寺天安萬夀寺在平山縣覺山宋元豐元年建寺有八角

  井中有靈蛇二曰大青小青相傳為龍種禱雨輒應普佑寺在阜平縣西二十里明萬厯中

  建 本朝康熙二十二年修  聖祖仁皇帝御題額曰松石禪乾隆十一年十五年二十六年

  四十六年  高宗純皇帝聖駕西巡有 御製普佑寺詩及  御製普佑寺恭依

   聖祖仁皇帝元韻詩又  賜榜額二曰鏡照圓寂覺慧津梁嘉慶十六年  仁宗睿