Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/38

此页尚未校对


   降我保無虞也明日相率開城門降周沆益都人英宗時知成德軍俗方棄親事佛沆閱案斥

   數千人還其家孫固管城人神宗時知正定府遼人盜耕解子平地𡻕且久吏爭勿能還固得

   其要領折愧之正疆地二百里李清臣魏人哲宗時知正定府班行有王宗正者致憾於故

   帥使其妻詣使者告前後餽餉過制囚繫數百人清臣至立奏解其獄而竄宗正陳淬

   人宣和𥘉拜工定路副總管金兵入正定淬以孤軍禦之妻奴八人皆遇害辟諸軍統制宗澤命擊

   金人於南華敗之李邈清江人靖康元年守正定金兵及境邈始視事兵不滿二千錢不滿

   二百萬乃諭民出財共爲死守募勇敢千人而新集之兵皆無鬬志邈乞師於宣撫副使劉韐且閒

   道走蠟書上聞皆不報城𬒳圍且戰且守相持四旬城破邈巷戰不克將赴井左右持之不得入乃

   拘於燕山府久之不屈遂遇害燕人共爲流涕劉翊靖康元年爲正定府路都鈐轄金兵來攻

   翊率衆晝夜搏戰城陷李邈就執翊獨巷戰之孫氏山亭中自縊死劉韐崇安人靖康初河北