Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/71

此页尚未校对


  爲政持大體風裁峻整不子孑釣名譽蘇天爵真定人由國子生授薊州判官至順初擢

  江南行臺監察御史慮囚湖北明於詳讞元統初復官御史四閱月章疏四十五上知無不言累遷

  吏部尚書參議中書省事時庶務廢弛天爵夙夜謀畫鬚髮皆白充京畿宣撫都人有包韓之譽後

  以江浙行省參政總兵於饒信克復一路六縣卒於軍中天爵爲學博而知要身任一代文獻之寄

  討論講辨雖老不倦學者因其所居稱爲滋溪先生瞻思其先大食國人家真定博極羣籍踐

  履篤實泰定三年徵至上都以養親辭歸天厯中召爲應奉翰林文字進所著帝王心法文宗稱善

  至元中拜陜西行臺衘史上封事十條皆羣臣所不敢言者分巡雲南除僉浙西肅政廉訪司事改

  浙東以病歸厯官臺憲以理𡨚澤物爲已任平反大獄甚衆然亦未嘗故出人罪以市私恩卒封恒

  山郡侯諡文孝瞻思邃於經而尤深於易至天文地理律算永利諸書皆究極之所著述甚富

  慶真定人善事繼母伯父泰異居河南慶聞其貧迎歸供膳豐備過於所生李杲鎮人易人