Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/102

此页尚未校对


  二里祀趙廉頗李衞公廟在邯鄲縣東北來馬臺唐李靖嘗統軍過此後人因祀之

  子廟在威縣城南

 ︹寺觀︺保慶寺在府治東南唐司空𥌓有遊慶寺詩明洪武五年重修泉亭寺

  年縣西臨洺鎮西五里鎮地掘井必三丈乃及泉唯寺中地掘二尺即得水内有蓮池水泉常溢

  大乘寺在邯鄲縣西關有明黃乘風重修大乘寺碑匡教寺在成安縣南二里許

  曹溪二祖慧可説法處隋開皇中築臺明代重修圖明寺在成安縣西十二里唐太極元

  年建有古柏石佛圖俱千年遺迹保慶寺在威縣治東北隅府志金明昌中有蕭氏女名

  淨興者學道能前知明昌六年羽化於此隆興寺在清河縣西南隋時建府志寺東有定光

  佛塔相傳宋太祖㣲時嘗醉卧其下塔影周𮞉蔭之老僧知其非常人也追至城西獻茶登極後重

  修梵宇極其宏麗𡻕久圯廢響堂寺在磁州西四十里北齊天統間建殿宇宏敞凡有穴