Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/134

此页尚未校对


 饿聞京師陷號慟即約山中壯士誅賊所置官偽令㤗植踉蹌走乃入城發喪製服行哭臨禮義聲

 大振為姦人所乘被殺屍暴烈日中十餘日不壞有黄犬守之不去土人以神祀之 本朝乾隆四

 十一年予入忠義祠 張 蓋永年人為諸生性孤介家貧力學崇禎末以次當貢太學

 不就母老饘粥不繼授徒以養甲申後自閉土室中七年穴而進食𡻕時一出拜母雖妻子不見也

 ︹本朝︺劉璇永年貢生善為詩順治初由沁源知縣遷鄖陽同知值王光泰叛城陷罵賊死

  詔贈按察司副使李芳澂永年人順治初由貢生授漢中通判賀珍寇漢中芳𪷁佐理軍

 餉有功擢知鄜州王永強之亂竭力拒守城破不屈死  詔贈按察司僉事宋永譽

 永年人順治二年由舉人授郿縣知縣賀珍作亂永譽為戰守備以死自誓賊遣人誘降永譽因其

 使賊怒攻圍五晝夜城陷被執罵不絶口遇害  詔贈按察司僉事申涵光佳允子博

 學工詩文與殷岳張渭稱畿南三才子聞父殉難哀毁不欲生遂絶意仕進晚年名益重有文集四