Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/29

此页尚未校对


 所拘脅降不屈死之欒養重任縣人天性淳樸順治初父爲賊所得將殺之養重請以身代

 賊憐其孝得釋將祈産盡讓之伯仲一無所受年逾耄耋未嘗入城市蘇奇英廣宗人明

 末大饑父客死山東鉅野奇英求之不得晝夜號泣聲徹原野忽遇一老人指其處齧指𤁋血驗之

 果是遂負骨歸葬又司縣劉漢儒甫周嵗父游於外流離至遼海再娶梁氏生子不通音問者二十

 年漢儒後訪至父母已俱没弟爲豪冢奴乃哀求主人贖其弟徒歩千里負骸骨歸與已母合葬

 姬登第邢臺人爲廣武營遊擊雍正二年進勦棹子山逆番死於陣事  聞議卹如例

 劉典生南和人事親以孝聞父病二十餘年每有所嗜輒負薪入市雖數十里外無不求之

 必得而後歸值河冰堅凍父思食魚典生卽持網河濱叩頭黙禱冰忽解竟𫉬巨鱗乾隆七年 旌

 張奇邢臺人嘉慶二年由把總隨征川匪擊賊於達州之大神山力竭死之事  聞議䘏

 廕騎尉