Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/50

此页尚未校对


大清一統志

 廣平府在直隸省治西南六百八十里莱西距一百七十里南北距一百三十三里東至山東臨

  清州界一百里西至河南彰德府武安縣界七十里南至彰德府臨漳縣界八十三里北至順德府

  南和縣界五十里東南至大名府治一百二十里西南至彰德府林縣治三百里東北至順德府廣

  宗縣治一百四十里西北至順德府治九十里自府治至 京師九百五十里

 分野天文昴分野大梁之次寰宇記洺州星分昂宿一度

 建置沿革禹貢冀州之域春秋屬晉戰國屬趙秦為

  邯鄲郡地漢初分置廣平郡水經注秦鉅鹿郡景中元元年為廣平

  征和二年改平干國五鳳二年復為廣平國屬

  冀州後漢建武十三年省廣平國為鉅鹿郡地建