Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/52

此页尚未校对


  明洪武初曰廣平府屬北平布政使司永樂後直

  隸京師

 本朝初因之雍正四年以河南彰德府之磁州來屬

  領州一縣九

  永年縣附郭東西距九十五里南北距七十二里東至曲周縣界二十五里西至河南彰德

  府武安縣界七十里南至成安縣界二十二里北至順德府南和縣界五十里東南至肥鄉縣界四

  十里西南至邯鄲縣界五十里東北至雞澤縣界七十里西北至順德府邢臺縣界四十五里春秋

  晉曲梁邑漢置曲梁侯國屬廣平國後漢屬魏郡晉為曲梁縣屬廣平郡後魏為廣平郡治北齊省

  曲梁改置廣年縣隋仁夀元年避諱改曰永年大業初為武安郡治唐為洺州治五代宋金因之元

  為廣平路治明為廣平府治 本朝因之曲周縣在府東北四十里東西距五十里南北距