Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/53

此页尚未校对


  五十里東至山東臨清州邱縣界三十五里西至永年縣界十五里南至肥鄉縣界二十五里北至

  雞澤縣界二十五里東南至東昌府館陶縣治九十里西南至肥鄉縣治五十里東北至威縣治七

  十里西北至雞澤縣治三十五里漢武帝建元四年置曲周縣屬廣平國後漢屬鉅鹿郡晉省後魏

  景明中分平恩置曲安縣屬廣平郡北齊省隋開皇六年復置曲周縣屬洺州大業初併入洺水縣

  武德四年復置屬洺州五代因之宋熙寕三年省為鎮入雞澤縣元祐二年復置尋復廢四年又

  置屬洺州金因之元屬廣平路明屬廣平府 本朝因之肥鄉縣在府東南三十五里東西

  距四十里南北距四十七里東至廣平縣界二十里西至邯鄲縣界二十里南至成安縣界二十二

  里北至永年縣界二十五里東南至廣平縣治三十里西南至成安縣治三十五里東北至曲周縣

  治五十里西北至永年縣治三十五里漢置列人縣屬廣平國又置邯溝侯國屬魏郡後漢省邯溝

  以列人屬鉅鹿郡三國魏黄初三年分置肥鄉縣初屬廣平郡晉因之後魏改屬魏郡東魏天平初