Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/55

此页尚未校对


  城縣治六十里西南至成安縣治三十里東北至山東東昌府館陶縣治七十里西北至肥鄉縣治

  三十里漢魏郡魏縣地金大定七年始分置廣平縣屬洺州元屬廣平路明屬廣平府 本朝因之

  邯鄲縣在府西南五十里東西距六十五里南北距五十里東至肥鄉縣界三十里西至河

  南彰德府武安縣界三十五里南至磁州界二十五里北至永年縣界二十五里東南至成安縣治

  五十里西南至磁州界二十里東北至永年縣界三十里西北至武安縣界三十五里春秋時䘙地

  後屬晉戰國為趙國都秦始皇十九年置邯鄲郡漢高祖四年改置趙國治邯鄲縣景帝三年復為

  邯鄲郡五年復為趙國屬冀州後漢因之建安十七年國廢以縣屬魏郡三國魏屬廣平郡晉初因

  之後又屬魏郡後魏太平真君六年還屬廣平郡東魏天平初併入臨漳縣隋開皇十六年復置屬

  武安郡唐武德四年屬磁州貞觀元年屬洺州永泰元年人屬磁州五代宋金元因之明洪武初改

  屬廣平府本朝因之 成 安縣在府東六十里東西距四十圼南北距五十里東至廣平