Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/65

此页尚未校对


   州神麕山東北流逕邯鄲縣東三里又東北逕永年縣南五里又東北逕曲周縣東一里又北逕雞

   澤縣東十二里又北入順德府平鄉縣界山海經神囷之山滏水出焉東流注於歐水淮南子墬形

   訓釡出景高誘注景山在邯鄲西南釡水所出南入漳其源沸涌勢如釡中湯故曰釡今謂之釡口

   元和志滏水出滏陽縣西北四十五里鼓山寰宇記源出鼓山南巖下其水冬温夏冷元史中統三

   年王允中請開洺州滏河以溉民田至元元年洺磁路引漳滏洹水溉田致御河淺澁鹽運不通

   塞分渠以復水勢又河渠志至元五年洺州路請疏滌舊渠置壩牐引滏水分灌洺州城濠以濟民

   用又郭守敬言磁州東北滏漳二水合流處引水滏陽邯鄲洺州永年下逕雞澤合入灃河可灌

   田三千餘頃舊志滏有二源一出神𪊽山黑龍洞口一出武安鼓山南巖下合流逕磁州南𨵿舊城

   東南至臨漳縣西十五里入漳明成化十一年判張珵以磁州地低窪導水北流從邯鄲界逕永

   年曲周入漳由是經流遂壯南盡淤磁州志滏至州南繞城東北流至閻家淺入邯鄲界又東北