Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/80

此页尚未校对


  故城在雞澤縣東南唐書地理志雞澤有普樂縣武德初置後陷竇建德遂廢舊志普樂城在

  雞澤縣東南二十五里雞澤故城在今雞澤縣南元和志縣西南至洺州五十里本漢

  廣平縣地開皇十六年於廣平城置雞澤縣大業二年省武德四年重置名勝志雞澤縣城隋唐以

  來徙置不一金天會中寄治臺頭村大定元年營今治縣志唐初縣治馮鄭堡今縣東南馮鄭北

  馮鄭是也五代石晉徙治於古城東二十里金天會中以兵燹寄治臺頭村今縣東南有南臺頭村

  北臺頭村是也大定元年始移今治邯鄲故城在今邯鄲縣西南春秋時衞邑後屬晉戰

  國屬趙敬侯元年自晉陽徙都於此秦始皇十九年置邯鄲郡漢高帝四年立張耳為趙王都邯鄲

  張晏曰邯山名單盡也邯山至此而盡城郭從邑故鄲字亦加邑後漢仍為趙國治建安末始改屬

  魏郡東魏時併廢縣地形志臨漳縣有邯鄲城是也隋復置屬武安郡唐屬磁州元和志縣南至磁

  州七十里寰宇記隋開皇六年改易陽為邯鄲縣十六年移邯鄲縣理涉鄉縣在今邯鄲縣界舊志