Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/84

此页尚未校对


   濟渠之曲即今邑也宋史地理志熙寕四年省清陽入清河夏津故城在清河縣東南

   開皇十六年分清河縣地置夏津縣大業初仍廢唐武德四年復置九年又省寰宇記故夏津縣

   城在清陽縣東南四十里 按唐改歈縣為夏津即今山東東昌府縣也信成故城

   河縣西北漢置信成縣屬清河郡後漢省水經注清河北逕信成縣故城西應劭曰甘陵西北五十

   里有信成亭故縣也趙置水東縣於此故亦曰水東城元和志貝州清河縣郭下本漢信成縣地寰

   宇記高齊天保七年自晉城移清河郡及武城縣於今貝州西北故信成縣後周於郡置貝州隋開

   皇六年移武城還舊理又移清河縣於州郭唐咸通元年長史鄭仁凱以舊居湫隘移於故州東南

   十里即今理所信成故城在今理西北十二里故州城外城東南去永濟河十里唐咸通以前郡理

   於此宋史地理志端拱元年徙清河治永安鎮淳化五年徙今治甘陵故城在清河縣

   東漢高帝置厝縣屬清河郡後漢安帝時改曰甘陵晉省為清河縣地滏陽故城