Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/9

此页尚未校对


 ︹祠廟︺豫讓祠在府學後三文貞公祠在府治東元延祐中祀魏徴宋璟於府學

 宫東南又祀劉秉忠於府治東明萬厯中合祀於此改今名 本朝康熙六年雙烈祠

 在府城南關祀烈女王玉梅張端荘宋文貞祠在沙河縣西北八里祀唐丞相宋璟墓亦

 在焉有顔真卿書墓碑 本朝乾隆十四年重修十五年  高宗純皇帝巡幸中州  清

 蹕經此  特命大臣致祭有  御製祭文及宋璟祠詩樹碑祠内 按南和縣 文廟

 西亦有宋文貞祠明靖遠伯王驥作贊勒石 本朝以來厯任知縣屢為修葺盧公祠

 和縣西河頭郭村祀明兵備道盧象昇銅馬祠在鉅鹿縣北水經注漳水逕銅馬祠東漢

 光武廟也更始三年光武追銅馬於館陶大破之降其衆數十萬關西號世祖曰銅馬帝祠取名焉

 寰宇記祠在鉅鹿縣北七里縣志今祠在縣北銅馬鎮祀漢將馬武張相祠在任縣見魏書

 地形志蓋祀張賓也怡賢親王祠在任縣北北留寨廣源廟在邢臺縣西北