Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/40

此页尚未校对


  在大名縣西五里林樹交蔭菱荇縱横為近郊勝地傅家潭在南樂縣西北四里周約二里

  黄龍潭在清豐縣東南三十五里斷隄之間約二十餘頃余家潭在東明縣

  東十里北曰長潭南曰圓潭相去一里許黑龍潭在開州西南瓠子河口大旱不竭俗稱龍

  湫又有蓮花潭在黒龍潭南三里方五六頃每秋水泛溢則二潭相通閻家潭在長垣縣

  東南六十七里明正統十四年河水決入縣境回流衝齧因成此潭宏治五年築隄環之潭西七里

  曰牛家口東三里曰大岡皆築隄以防決溢處西湖在開州西南舊時河流匯入積而成湖周

  數百畝後涸蓮花池有四一在大名故城東二十里一在南樂縣東十八里宋隄之西一

  在南樂縣西北三十里舊為繁水所溢今皆湮一在開州儒學後水澄潔可鍳後壅明天順間知縣

  李迪重濬鳳溝在長垣縣西四十里飲牛口在元城縣東十里地勢窪下每秋雨霖潦

  水積其中即水退不可耕植嘉靖二十四年開為官渠艾家口在元城縣南接大名縣界