Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/67

此页尚未校对


  明縣東北二十里韓村隄在開州南七十里復關隄在開州西寰宇記在臨河

  縣南三百步黄河岸北鯀隄在開州西寰宇記在臨河縣西十五里自黎陽入界鯀治水所

  築舊志今俗所稱鯀隄在州西十里又州南一里有宋隄相傳宋時所築州界南抵長垣北至大名

  其間長短無名之隄不可數計城南隄自滑縣來經州東七十里鄄城鄉分五道入山東范縣界城

  北隄亦自滑縣入至清豐蓋皆宋時遺蹟三尖口隄在長垣縣東三十五里元時賈魯治

  河築隄始此長隄在長垣縣南黄河之北自縣西接河南儀封廳界迤𨓦而東厯東明縣南

  杜勝集至紙坊集仍屬長垣接河南儀封山東曹州界綿亘二百餘里自明以來相繼修築 按長

  隄亦謂之太行隄 本朝乾隆十六年豫省黄河漫溢縣迤東之隄齧十七年於甄家莊修築新隄

  與故隄相接長二千七百九十九丈小務隄在長垣縣西五里起自縣西北青岡集繚城南

  東至黄家渡口約六十里合長隄明嘉靖二年縣王三省以水溢開小務口道水由城北東行