Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/75

此页尚未校对


  掠隱抵諒不勝痛自誣當反其罪質至官察其情色更詳其事檢驗具服︹晉︺鄭黙開封人武

  帝時出爲東郡太守值𡻕饑黙輒開倉賑給乃舍都亭自表待罪朝廷嘉黙憂國詔書襃歎比之汲

  ︹隋︺元暉洛陽人開皇中拜魏州刺史有惠政楊文思華陰人開皇中爲魏州刺

  史甚有惠政及去職吏民思之爲立碑頌德張琚河東人開皇中爲洹水令以清正聞

  德深宏農人文帝時遷貴鄉長爲政清靜不嚴而治㑹興遼東之役徴税百端人不堪命惟德

  深一縣有無相通所求皆給而百姓不擾於時盜賊羣起諸城多淪陷唯貴鄉獨全尋轉館陶長貴

  鄉父老詣闕請留有詔許之館陶父老復詣闕相訟郡不能決會持節使者韋霽杜整等至斷從貴

  鄉貴鄉吏人歌呼滿道館陶合境悲哭因從而居住者數百家慕容遐燕人大業中爲澶水

  丞漢王諒反抗節不從以誠節聞︹唐︺潘道毅魏州總管武德四年劉黒闥陷魏州道毅

  權威魏州刺史武德四年黒闥陷鄃縣威死之孔昌寓山陰人貞觀中爲魏