Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/93

此页尚未校对


  張家口堡石壩一在張家口大境門外 本朝乾隆二十四年二十八年先後

  建築以禦西沙溝之水一在堡之東北清水河伏秋雨漲邊牆輒被衝嚙乾隆十一年十二年築壩

  以禦之二十二年二十八年復屢次加築又有乾沙河二道洩本境諸山無源⿰氵厯 -- 𤁋乾隆三十年

  建石壩並土隄以引水旁流於是牆堡無傾圮之患

 ︹陵墓︺︹元︺劉敏墓在宣化縣譚資榮墓在懷來縣︹明︺楊洪墓在赤城縣

  北舊開平衛相近有洪從子武强伯揚能墓

 ︹祠廟︺襃忠祠在府城内明嘉靖七年建祀有功烈節義諸武臣薛祿譚廣等許成名有記

  昭德祠在府城内明嘉靖二年建祀李儀羅亨信李秉葉盛秦綋張錦李介楊謐陳紀馬中

  錫雍奉王雲鳳十二人吕柟有十二公傳序義烈祠在赤城縣北雲州堡明景泰三年

  祀死事谷春孫剛等九十餘人葉盛有記表忠祠在懷來縣新安堡城祀明謫戍錦衣衞經