Page:Sibu Congkan Xubian112-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-014.djvu/110

此页尚未校对


  為仁育門南為香亭曰馨德亭東西配殿各三楹東曰邀山室西曰藴竒齋正殿五楹曰仁育殿山

  門外有亭一曰古俱亭有   高宗純皇帝御製廣元宫詩藴竒齋詩古俱亭詩羅漢堂

  在府東北 本朝乾隆三十九年建殿額皆 高宗純皇帝御書堂中應真像皆仿浙江海寕

  州安國寺制有 御製題羅漢堂詩靈峯院在赤峯縣翁牛特境遮葢山中有千佛洞

  中有金皇統三年靈峯院千佛洞碑又有明萬厯四十五年重修碑

 ︹名宦︺︹北魏︺安豐王猛魏宗室太和五年加侍中出為和龍鎮大將軍營州刺史寛仁

  猛毅甚有威名部人畏愛之江文遥濟陽考城人少有大度遷後將軍安州刺史善於綏

  納甚得物情時杜洛周葛榮等相繼叛幽燕以南悉䧟安州地介羣賊之間文遥孤城獨守且耕且

  戰百姓皆樂為用卒於任︹北齊︺高保凝代人武平末為營州刺史鎮黄龍諸部服其威

  信周師將至鄴保凝率驍鋭赴救至北平聞鄴都䧟還鎮據守周帝遣使招慰不受敕書保凝於齊