Page:Sibu Congkan Xubian112-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-014.djvu/24

此页尚未校对


  六景  聖祖仁皇帝既建 避暑山莊延攬勝概錫以三十六景之名皆  御書題

  額並  御製三十六景詩繪圖成帙埀示冊府  高宗純皇帝有  御製恭跋

  皇祖聖祖仁皇帝御製避暑山莊三十六景詩乾隆六年有  御製恭和  皇祖聖

  祖仁皇帝御製避暑山莊三十六景詩十八年有  御製避暑山莊三十六景詩 煙波致爽

  澹泊敬誠殿後第三重為殿七楹宏敞高明旁挹雲嵐後帶湖渚為三十六景之冠 芝徑雲隄由

  萬壑松風之前北行長隄蜿蜒徑分三洲若芝英雲朵隄左右皆湖中架木為橋南北樹寶坊湖波

  鏡影勝趣天成 無暑清涼芝徑雲隄之東北洲曰如意建殿三重第一重面南為門五楹四面皆

  水門當其前湖風徐度人天勝境 延薫山館如意洲正殿七楹左右配殿各五楹在無暑清涼内

  第二重南向楹宇敦樸薫風時來 水芳巖秀延薰山館後殿十五楹在如意洲最深處鏡波繞岸

  瑶石依欄  聖祖仁皇帝嘗以  幾暇讀書其中殿之東閣  高宗純皇帝御書額