Page:Sibu Congkan Xubian112-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-014.djvu/42

此页尚未校对


  南至喀喇沁旗界西南至察哈爾鑲白旗界東北至翁牛特界西北至察哈爾正藍旗界  聖

  祖仁皇帝秋巡塞外舉蒐狩之典因喀喇沁敖漢翁牛特諸旗敬獻牧場遂開 靈囿  高宗

  純皇帝  仁宗睿皇帝式遵舊制每以八月行圍肄武  六飛于邁雲合景從名王左右

  躬屬櫜鞬以效馳驅詰戎綏遠  訓垂萬世 國語謂哨鹿曰木蘭圍場為哨鹿之近故以得

  名四面皆立界限曰柳條邊其南為入圍場之路自波羅河屯入圍場有二道東南由崖口入即石

  片子也西道由濟爾哈朗圖入初每𡻕行圍俱出入崖口乾隆二十四年建 行宫於濟爾哈朗圖

  於是  聖駕行圍由崖口入則  迴鑾由濟爾哈朗圖若由濟爾哈朗圖入則  廻

  鑾由崖口𡻕以為常云 謹按康熙間  聖祖仁皇帝𡻕舉行圍之典乾隆六年間𡻕一舉十

  六年以來定為𡻕一舉行每𡻕皆有 御製行圍諸詩不及備錄恭識於此 圍 場規

  制木蘭四面樹栅限别内外按八旗以一營房統五卡倫各有分地以司稽察 鑲黄旗在竒卜