Page:Sibu Congkan Xubian113-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-015.djvu/15

此页尚未校对


  年閒俱修 本朝乾隆十七年修二十九年四十八年重修

 ︹學校︺遵化州學在州治西南金正隆初建元大德元年修明代厯有修葺 本朝順治四

  年以來屢修入學額數十八名玉田縣學在縣治西遼乾統中建明嘉靖中改建西關外

  萬厯六年移於此 本朝以來屢修入學額數十五名豐潤縣學在縣治東南金大定

  中建明洪武中修 本朝以來屢修入學額數二十三名 按  文廟中有古鼎重五十斤埤海

  及隨隱漫錄以為劉宋孝建元年八月二日作以享太廟者長安客話云或以為商時物也

  山書院在州城内 本朝乾隆三十九年即義學改建浭陽書院在豐潤縣城内

  南偏 本朝乾隆十九年即舊營田觀察使署改建

 ︹户口︺原額人丁一萬二千六百四十四今滋生男婦大小共七十萬二千三百一十六名口計一十

  萬九千七百一户