Page:Sibu Congkan Xubian114-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-016.djvu/119

此页尚未校对


  贈太常少卿李讓趙州人崇禎舉人流賊掠西山鄉民欲逃讓以忠義勸衆聚保賊至與從

  兄武舉調悉力拒守手刄數賊中流矢死調亦被殺事聞詔贈讓宛平知縣調都司同知建坊旌表

   本朝乾隆四十一年並   子入忠義祠郝奇遇柏郷人生有至性崇禎末間都城陷

  語其妻曰我欲死難汝能之乎妻曰能遂先死奇遇瘞畢飲藥死

 ︹本朝︺孫昌齡寕晉人順治初授吏部考功郎中條議時事累千百言累遷副都御史奏免正

  定屬邑荒地逋賦卒 詔贈右都御史諡恭憲魏裔介柏鄉人順治進士選庶吉士授

  給事中上疏言六事曰糾邪黨去冗員舉經筵防叢脞杜侵欺開言路請恤明季殉節諸臣范景文

  等三十人又因星變上十餘疏皆切時政十一年畿内大水民多流亡疏請救賑時黔省未靖海寇

  ⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾内地裔介密陳用兵機宜多見採納累遷左都御史條陳時事疏無虛日康熙初加太子太保

  進吏部尚書保和殿大學士以病歸卒於家雍正十一年入祀賢良祠乾隆二年追諡文毅裔介博