Page:Sibu Congkan Xubian114-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-016.djvu/123

此页尚未校对


  婦王氏冋赴井死馮青選妻曹氏寕晉人青選殁一子方二歳號泣欲死姒王氏

  勸止之乃强食飲以撫其子崇禎甲申流賊至縣境曹語其姒曰我少婦不宜于亂世幸姒可托得

  撫育吾子足矣吾將從夫於地下遂自縊死

 ︹本朝︺李淮妻傅氏高邑人姑病疽醫藥不治氏吮其毒復𥸤天祈以身代姑竟愈後淮

  官翰林卒於京邸聞訃即哀毁泣血投繯死王澐女新城人字隆平張肯構未嫁夫殁女

  聞即閉門自縊家人奔救得不死送歸夫家守節舅姑為立嗣女奉養尊嫜訓誨嗣子孝慈兼著雍

  正年間 旌王公弼妻宋氏隆平人為强暴所逼不從被殺同縣王孝兒妻王氏

  胡六兒妻張氏皆以拒强不辱死孟晰妻周氏趙州人夫殁家貧姑老且病氏事奉

  惟謹同州節婦劉成章妻孫氏周欲可妻孫氏曹成性妻侯氏劉長久妻王氏孫文玉妻王氏霍夢

  麟妻張氏候綸妻賈氏李守讓妻季氏賈多福妻宋氏屈恭妻張氏王九信妻趙氏宋桂蘭妻張氏