Page:Sibu Congkan Xubian114-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-016.djvu/15

此页尚未校对


  春秋晉東陽地戰國屬趙秦屬鉅鹿郡漢高帝置

  信都國治信都縣景帝二年改為廣川國五年國

  除為信都郡中二年復為廣川國宣帝甘露四年

  復曰信都國屬冀州後漢永平十五年改曰樂成

  國延光元年又改曰安平國三國魏移冀州治此

  按冀州後漢治高邑漢末治鄴元和志云魏黃初中始自鄴移理信都太康五年

  改曰長樂國後魏曰長樂郡仍為冀州治魏書地形志冀

  州晉世邵續治厭次慕容垂治信都皇始二年平信都仍置齊周因之隋開皇

  初廢郡存州大業初州廢仍為信都郡隋書地理志開皇初

  分帶郡信都置長樂縣大業初廢信都入焉寰宇記十二年又改長樂為信都唐武德四