Page:Sibu Congkan Xubian114-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-016.djvu/20

此页尚未校对


  里門四城外為隍隍外為隄隄外為重隄明成化十四年土築 本朝康熙十一年新河

  縣城周三里有奇門三濠外有隄明景泰中建 本朝康熙十四年𬃷強縣城

  周四里門三池繞之有護城隄金天會十年土築 本朝順治康熙年間屢修武邑縣城

  周四里門四明正統十四年建城外有濠城南有護城隄衡水縣城周四里有奇高二文

  東北隅少缺象形曰幞頭城門四眀景泰初土築 本朝順治初年修乾隆三十一年甃甎

 ︹學校︺冀州學在州治東明永樂十九年建入學額數二十三名南宫縣學

  治東南明洪武初建入學額數二十三名新河縣學在縣治東元至正中建入學額數十

  棗強縣學在縣治東舊在縣治東北明正統中移建 本朝康熙三十六年修入學

  額數二十三名武邑縣學在縣治東北元延祐七年建入學額數十五名衡水縣

  學在縣治東明永樂十二年建入學額數十五名信都書院在州治内本朝雍正三