Page:Sibu Congkan Xubian114-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-016.djvu/26

此页尚未校对


  疑即古洚河所經今皆堙塞 按禹貢之洚水即濁漳信都之洚水乃漳水一時之徙流漢志即謂

  禹貢之洚水誤小河渠在南宫縣東有二處皆濁漳之分流河旁地極膏腴舊時民引渠灌

  通利渠在南宫縣西五十九里唐延載元年開引漳水以溉田堂陽渠

  河縣西南唐書地理志堂陽縣西南三十里有渠自鉅鹿入縣境下入南宫景龍元年羊令

  渠唐書地理志衡水縣南一里有羊今渠載初中令羊元珪引漳水北流貫城注隍杜村

  溝在衡水縣西南十里旁有窪池二十餘頃明宏治中開此溝以洩水患尋塞正德間復疏通之

  民獲種植之利又有北沼在縣西南二十里遇漲通於漳水武強湖武邑縣西北水經注

  強平口故溝上承武強淵淵之西南側水有武強縣故治故淵得其名焉又東南結而為湖謂之𭅺

  君淵淵水北通謂之石虎口又東北為張平澤澤水所泛北決隄口謂之張刀溝北注衡河謂之張

  平口元和志武強湖在武邑縣北三十二里葛榮陂在州西南二十里唐書地理志信都