Page:Sibu Congkan Xubian114-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-016.djvu/38

此页尚未校对


  董子祠在棗強縣察院西祀漢董仲舒

 ︹寺觀︺開元寺在州治西北隋名覺觀寺唐易今名泰安寺在州治東北初爲草菴在

  城北宋太祖微時所嘗遊建隆中遷建改今名元大德八年修至正末兵廢明洪武二十三年重建

   本朝順治年間修清涼寺在州西南韓村明成化間重建洪濟寺在南宫縣西二

  里有皇祐四年石刻千佛𣢾式今廢訓導袁澤碑記尚存普明寺在南宫縣西南三十里金

  大定間賜名石佛寺在南宫縣西北七里有石佛一相傳唐垂拱時舊製普同寺

  在南宫縣舊城漢明帝永平十年建唐貞觀中修大耳禪師建塔高十餘丈又定覺寺亦在舊城唐

  貞元時建紫雲觀在州治東北一名邊仙姑觀唐初建岱嶽觀在州治東北元建

 名宦漢任光南陽宛人更始以光爲信都太守王𭅺兵起郡國皆降光獨不肯與都尉李忠

  令萬修功曹阮況五官掾郭唐等同心固守廷掾持王𭅺檄白光光斬之於市以徇百姓發精兵四