Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/19

此页尚未校对


  據按燕錄慕容廆於晉太興二年始逐平州刺史崔毖據有遼東以其子仁鎭之四年拜廆平州

  牧自是平州之治移於𣗥城前此猶治遼東也太和五年屬於苻堅太元

  中屬後燕後沒於高句驪按晉書太元十年高句驪寇遼東慕容佐遣司

  馬郝景救之為高句驪所敗遼東元菟遂沒十一年慕容農進伐高句驪復遼東元菟二郡又慕容

  光始五年伐高句驪攻遼東不能下乃引歸蓋自慕容農復遼東至慕容寶後尋復為高句驪所

  有但不知在於何年耳後魏及隋遼河以東屬高句驪按北史高

  句驪傳後魏時其國東至新羅西度遼二十里通典云安東都護府後魏時高句驪都其地蓋後魏

  時遼東元菟故地巳屬高句驪地形志有遼東郡治固都城乃僑置營州界者非漢故郡也

  河以西為營州東界又東北為靺鞨國後魏時名勿吉隋唐

  稱靺鞨在高句驪北有七部卽古肅愼氏地貞觀十九年征高麗置