Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/20

此页尚未校对


  蓋遼巖三州總章初平高麗置都督府九又置安

  東都護以統之唐書地理志總章元年李勣平高麗國得城百七十六分其地為都

  督府九州四十二縣一百置安東都護府於平壤城以統之用其酋渠為都督刺史縣令上元三年

  徙遼東郡故城儀鳳二年又徙新城聖厯元年史名安東都督府神龍元年復故名開元二年徙於

  平州天寶二年又徙遼西故郡城至德後廢先天中封大氏為渤海郡

  王後置五京十五府六十二州於黒水靺鞨之南

  及高麗舊境唐書渤海傳以肅愼故地為上京曰龍泉府領龍湖渤三州其南為中京

  曰顯德府領盧顯鐵湯榮興六州𡻕貊故地為東京曰龍原府亦曰柵城府領慶鹽穆賀四州沃沮

  故地為南京曰南海府領沃晴椒三州高麗故地為西京曰鴨綠府領神桓豐正四州曰長嶺府領

  瑕河二州夫餘故地為扶餘府常屯勁兵捍契丹領扶仙二州鄭頡府領鄚高二州挹婁故地為定