Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/22

此页尚未校对


  直部在今寕古塔界又於東京之西北置上中二京遼上京臨潢府

  領軍府州城二十五在今錦州府廣寕縣西北邊外中京大定府領州十在今錦州府西直隸喜峯

  口外元之大寕路也中京興中府之興中營邱等縣亦在今錦州府邊外惟興中府之錦宜來隰等

  州及大定府之神水金源等縣在今錦州府界金仍建東京金東京路領遼陽府澄潘

  貴德蓋復來遠等六州又有博索府路其廣寕府則屬北京路 博索舊作婆連今改正而以

  混同江以東為上京金上京路即海古勒之地金之舊土也天眷元年號上京

  領㑹寕府肇隆信三州在今開原以南及吉林白都訥界又有扶餘海蘭率賓呼爾哈等路今在寕

  古塔黒龍江界 扶餘舊作蒲與海蘭舊作合懶率賓舊作恤品又作速頻呼爾哈舊作胡里改今

  並改江以西為咸平路初為咸州天徳二年升為府屬咸平路領韓州在今

  開原縣以南界改遼中京為北京領大定興中臨潢廣寕