Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/26

此页尚未校对


 盛京為留都順治元年悉裁諸衞設内大臣副都統

  及每旗駐防三年改駐防内大臣為昂邦章京給

  鎭守總管官印十年以遼陽為府置遼陽海城二

  縣又於寕古塔設昂邦章京副都統鎭守之十四

  年省遼陽府為縣於

 盛京設奉天府置府尹康熙元年改奉天昂邦章京

  為鎭守遼東等處將軍寕古塔昂邦章京為鎭守

  寕古塔等處將軍三年於舊廣寕衞地設府領廣

  寕縣錦縣寕遠州是年奉天府又増置承德蓋平

  開原鐵嶺四縣改遼陽縣為州四年改鎭守遼東