Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/83

此页尚未校对


  藏男建等裂其地州縣之薛仁貴絳州龍門人名禮以字行太宗征遼東仁貴應募以白衣

  立奇功高宗時與李勣平高麗以仁貴為安東都護鎭之撫孤存老檢制盜賊隨材任職襃崇節義

  高麗士衆皆欣然忘亡契苾何力鐵勒人太宗征高麗烏骨城為白巖聲援何力挺身

  陷陣槊中腰尚輦奉御薛萬徹單騎往救出何力於萬衆之中帝親傅瘡藥何力益憤束瘡再戰城

  旣拔得刺何力者高突勃騶使自殺之辭曰彼為主冒白刃以刺臣義士也捨之龍朔初拜遼東道

  行軍總管擊高麗進兵鴨綠江餘衆多降乾封初詔以何力為遼東道行軍大總管安撫大使副李

  勣同趨高麗何力大破高麗於南蘇進拔扶餘先引兵趨平壤勣軍繼之高麗平程名振

  洺州平恩人破劉黑闥有功拜營州長史封東平郡王從征高麗拜平壤道行軍總管攻沙卑城破

  獨山陣皆以少擊衆永徽六年以營州都督兼東夷都護擊高麗於貴端水焚其新城顯慶三年

  仁貴攻拔赤烽鎭破高麗大將豆方婁龍朔三年與蘇定方等復攻高麗敗之龎同善