Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/98

此页尚未校对


  海州薊遼總督文球帥山海兵駐廣寕以壯聲援疏甫上遼陽圍急軍大潰銓與經咯袁應泰分城

  守應秦令銓退保河西以圖再舉不從守三日城𬒳執不屈遂自縊 本朝乾隆四十一年

   賜諡烈愍

 ︹本朝︺安珠瑚滿洲正白旗人骨鯁簡重得大臣體康熙十七年任奉天將軍繕城郭興屯田

  招徠遠人興利除弊皆有成效至今旗民追念其德感佩不已焉烏庫哩滿洲鑲白旗人

  康熙年間任奉天將軍時初設將軍辦理旗民事宜俱有條理居官尢清慎旗民稱之沃内

  滿洲正黄旗人康熙年間任奉天將軍撫兵恤民繕治城郭在任數年訓練士卒固守邊界境内晏

  王國安蓋平人康熙二十八年任奉天府尹廉静不擾三十七年再任卒入祀名宦祠

  繙譯語解

  赫圖阿拉國語横甸也蘇克素護國語魚鷹也嘉哈國語秋後落葉