Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/82

此页尚未校对


  國後漢為郡治晉為遼東國治永嘉後屬慕容氏亦謂之遼東城慕容廆使其子翰鎮遼東即是城

  也後入高句驪隋大業八年度遼水圍遼東城貞觀十九年親征高麗拔遼東城以其城為遼州儀

  鳳初移安東都護府於遼東故城後復移新城賈耽曰自營州東百八十里至燕郡城又經汝羅守

  捉渡遼水至安東都䕶府五百里府故漢襄平地方輿紀要在都司城北七十里通志相傳今遼陽

  城西北隅故定遼左右後三衛治即其地巖州故城在遼陽州東北本高麗白崖城唐太

  宗拔之以其地為巖州後廢遼復置巖州治白巖縣屬瀋州金省通志巖州城在遼陽州東北五十

  七里石城山上周四里一門沓氏故城在遼陽州界漢置縣屬遼東郢後漢因之晉省

  按呉志嘉禾初孫權欲征公孫淵陸瑁諫曰㳫渚去淵道里尚遠通志云沓渚在遼陽漢書遼東

  郡有沓氏也時公孫淵居襄平呉師𦨞海遼東登自沓渚考襄平實鐵嶺故地遼陽西北至承德承

  德西北至鐵嶺道里數百故云遠耳海州故城今海城縣治本沃沮國地高麗為沙卑城