Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/102

此页尚未校对


 額叅滿洲正黄旗人姓呉雅初任膳房總領洊至内大臣崇德元年從征朝鮮朝鮮遣人致書

 於明額叅見而射殺之明年同揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)古利大破朝鮮兵揚古利傷於賊見有卒走山巔東去或曰此即

 傷揚古利者額叅逐之𫉬首以獻三年從征明攻濟南大同皆有功授世管佐領雍正元年追封一

 伊爾德滿洲正黄旗人揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)古利從姪天聰中屢從征有功授騎都尉世職崇德五年

 圍錦州敗明兵復擊破援兵多斬𫉬順治元年防錦州二年從征江南追福王敗黄得功軍五年

 從征冮西分定撫州建昌以功累晉至一等伯緣亊革十二年復  命為大將軍統兵往𠞰浙

 江舟山賊率師乘舟趨定海分路進攻擒斬偽将浙江底定十四年復世爵晉一等侯兼一雲騎尉

 十五年統兵征雲南自貴陽進盤江屢破賊兵遂克雲南十八年卒於軍諡襄敏敦拜

 正黄旗人姓富察父本科理以戰功管佐領亊敦拜襲其職天命十一年從征明有功天聰八年

 騎都尉世職崇德五年擢䕶軍統領從圍錦州六年復圍錦州戰松山八年駐防錦州順治元年