Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/122

此页尚未校对


 年任兵部承政以訓練有方  賜鞍馬崇德八年攻前屯衞中後所有功順治元年招撫山西

 攻克太原三年從征湖廣敗賊於武昌進師衡州長沙皆奏㨗六年授平南將軍鎮守浙江七年破

 明魯王朱以海於舟山九年𠞰海賊於萬松關七戰皆捷以功累晉至一等男兼一雲騎尉加太子

 太保卒 賜祭葬 趙 廷臣漢軍鑲黄旗人姓至孝由江南山陽令厯官至貴州巡撫

 清幹廉直多惠政民閒稱為趙佛晉雲貴總督時兵燹初定力救殘黎於湯大康𤋮初調浙閩總督

 去之日士民擁道攀號者萬人及之浙撫馭有方海洋綏靖八年卒  賜祭葬諡清獻

 國柱遼陽人隷正白旗漢軍天聰八年直内院崇德三年授都察院理事官順治元年巡撫山

 西馘土賊閻汝龍等境内悉平四年擢江南江西總督厯𠞰江北諸巨寇皆就擒復𠞰叛鎮金聲桓

 賊黨江西江北以次撫定先是偽國公張名振奉明魯王朱以海竄舟山偽侯呉凱據大蘭山助之

 國柱招凱降之名振勢遂孤十一年名振犯崇明等處國柱橔水師擊敗之靖江又湖廣賊賴龍等