Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/124

此页尚未校对


 德六年從圍錦州破洪承疇三營兵順治五年𠞰逆鎮姜瓖分兵援太原有功累官秘書院大學

 士卒  賜祭葬諡文端祝世昌遼東人隷鑲紅旗漢軍天聰五年從征大淩河六年

 以訓練有方得  SKchar順治五年巡撫山西時叛鎮姜瓖作亂世昌力請殄滅理餉數十萬民

 不見擾賊平疏請豁逋賊並省徭丁晉民𫉬安卒於官百姓巷哭贈兵部侍郎  賜祭葬諡僖

 靖祀名宦祠柯汝極遼陽人隸鑲紅旗漢軍天命六年克遼陽有降人欲叛汝極發其謀

 𫉬閒諜十四人順治初累晉世職一等輕車都尉駐防杭州卒嗣子永蓁以都統討明偽伯阮思等

 於衡水洋定舟山敘功晉三等男從子永盛崇德中從圍錦州克杏山塔山前屯衞中後所皆有功

 順治初厯平山東江西湖廣諸巨寇進師衡州屢破賊厯官膠州南贛總兵湖廣山西提督康熙五

 年加左都督太子少保卒  賜祭葬永盛弟永昇康熙中巡撫湖廣殉難雍正中入祀昭忠祠

 察哈泰滿洲鑲紅旗人姓薩克逹天聰時屢從征有功授佐領崇德元年征朝鮮敗敵於納