Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/39

此页尚未校对


 功稱良將性剛使氣不為文吏所喜卒致大辟莫為論救人頗謂失刑云劉肇基遼東人崇

 禎末加都督同知提督南京大教場及史可法督師淮揚屢加左都督太子太保及 大兵南下自

 白洋河入援抵揚州分守北門城破率所部巷戰死之 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈

 莊子固遼東人官副總兵屯徐州歸德間聞揚州被圍率衆馳救城破死之 本朝乾隆四

 十一年 賜諡烈愍曲從直遼東人官揚州府同知 大兵圍揚州分守東門城破不

 屈被殺 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍黄 得功開原䘙籍其先合肥人少負奇

 氣膽畧過人時邊亊起得功持刀𮦀行伍中隸經畧為親軍累功至遊擊崇禎九年遷副總兵分管

 京衛營十一年以禁軍從總督熊文燦擊賊於舞陽又從擊賊馬光玉於淅川之呉村王家寨大破

 之詔加太子太師署總兵銜十四年以總兵䕶鳳陽泗州陵駐定遠張獻忠攻桐城得功與劉良佐

 合兵擊之賊敗遁追斬賊将馬武王興國得功箭傷面愈自奮轉戰十餘日所殺傷獨多十七年封