Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/54

此页尚未校对


 哈朗等會議多鐸係多爾衮同母弟追降郡王康𤋮十年五月追諡曰通乾隆四十三年特奉

  諭㫖以豫親王從睿親王入關肅清京輦即率師西平流寇南定江浙實為開國諸王戰功之最

 乃以睿親王誣獄株連降其親王之爵後又改封信郡王以王之勛績超邁等倫自應世胙原封以

 彰殊眷著仍追復親王還號為豫並配享  太廟鄭親王濟爾哈朗

 哈齊第六子也㓜育於  太祖高皇帝宫中號和碩貝勒天命十一年四月從禮親王征蒙古

 五部有功天聰元年正月同貝勒岳託等伐朝鮮及明皮島帥毛文龍大軍薄義州克之遂進拔安

 州定州搗毛文龍所居鐡山直逼朝鮮平壤城朝鮮遣使來請和議未決岳託與濟爾哈朗議濟爾

 哈朗曰兵不可深入聞去此三十里有平山城者可駐兵以待和議之成遂引軍駐平山朝鮮王李

 倧遣使至議歲貢許之遂定盟振旅歸五月從 太宗文皇帝伐明至寕遠城與明總兵满桂

 兵遇力戰被創氣彌奮大敗其衆三年九月同岳託等率兵往畧明錦州寕遠焚其積聚而還十月